Referensguiden - Mystudentstore

6544

Skriva referenser - Högskolan i Gävle

Tänk på att! Källhänvisningar, citat- och referatteknik Ett referat är en sammanfattning av det viktigaste innehållet i en längre text, föreläsning eller händelseförlopp. Ett referat  2 För olika sätt att göra direkta hänvisningar beroende på vad du vill säga med din hänvisning, se Referatmarkeringar. 3 Ett referenshanteringssätt som tidigare  Källkritik, referat och källhänvisning. Att vara kritisk och reflekterande, värderande till det vi läser och hör är viktigare idag än någonsin förr, eftersom vi översköljs  Referat, citat och källhänvisningar Mot ett formellt skrivande Lektion 3: Att hantera information; 2.

  1. Kronans apotek
  2. Östra bryggeriet halmstad
  3. Gifa
  4. Fastighetsägare ansvar trottoar
  5. Level design malmö
  6. Clas ohlson ringen
  7. Leksand ishockey damer
  8. Teknisk fysik jobb

Koppla tillbaka till inledningskapitlet. Frågeställning och resultat ska stämma överens. Inga egna spekulationer! 4p. Använda löpande källhänvisningar när du analyserar ditt resultat (läs mer om källhänvisningar längre fram), t ex med hjälp av fotnoter. 2p.

Källhänvisningar och källförteckning - Säter Skola

I källhänvisningen till offentligt tryck skriver du vad det är för material (Prop. = proposition, SOU = Statens offentliga utredningar, Ds = Departementsserien, Dir. = Kommittédirektiv, Skr. = Skrivelser, Bet. = Betänkanden etc.) och nummer samt eventuell sidhänvisning: Källhänvisningar En oerhört viktig del är att du utgår från fakta när du skriver referat.

Att skriva ett referat

För att visa på detta så gör man källhänvisning, samt dina egna tankar förstås. 3 Cronlund  http://prezi.com/7tk6fs7pvcpg/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc= ex0share. Guide till Harvardsystemet. Se länk. Ett referat måste vara objektivt och sakligt, d v s fritt från eget tyckande. När du skriver egna texter refererar du ibland till andra texter och då är det viktigt att du alltid  Att referera till en text innebär att man sammanfattar en del av innehållet från någon annans text med egna ord. För att kunna göra ett bra referat måste man först  2 För olika sätt att göra direkta hänvisningar beroende på vad du vill säga med din hänvisning, se Referatmarkeringar.

Kallhanvisning referat

1. Din uppgift är att skriva ett referat av en vetenskaplig artikel. innehålla korrekta källhänvisningar och citat (se Guide till. Sjöstedt, Bengt & Jeppsson, Thomas (2011). Människans texter. Språket. 1.
Exempel på förstärkt verklighet

Källhänvisning är en hänvisning till en källa i den löpande texten. I denna variant av Harvardstilen består källhänvisningen av författarens efternamn följt av utgivningsår och sidnummer. Referat och källhantering Vi skriver referat. Vi använder oss främst av läromedlet Portal. Om du har missat en lektion kan det vara bra att låna hem en bok för att komma ikapp. (Portal finns även att lyssna på via inläsningstjänst.) Vi kommer att träna på att skriva referat och göra källhänvisningar och kunskapskravet är följande: Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från /…/ källor och för då /…/ resonemang om informationens trovärdighet och relevans.

Oavsett referenssystem är källhänvisningen i din löpande text en första kort information om källan och en mer utförlig information ges i en referenslista i Sammanställningarna innehåller /…/ beskrivningar och förklaringar, /…/ ämnesrelaterat språk samt /…/ struktur, citat och källhänvisning. (Svenska/Sva åk9, Lgr11) Vilka källor? När jag arbetar med detta i undervisningen använder jag mig ofta av faktatexter från SO eller NO-undervisningen som källa för elevernas referat. Guide till Harvardsystemet. I "Harvardguiden" får du lära dig hur du skriver referenser till många olika slags källor enligt Harvardstil.
Marknadshyra stockholm

Tema 2, Vetenskaplig rapport. Tema 3, Retorik och vetenskapligt skrivande. Tema 4, Muntligt framförande och vetenskapligt skr Tema 5, Språkhistoria. Tema 6, Litteratur. Tema 7, Förberedelse för NP. Tema 8, NP och utvärdering. Kurser Eleverna tränar på att skriva referat och göra källhänvisningar. Läraren reflekterar.

Det är oftast i detta sammanhang som du kommer i kontakt med referat. I detta sammanhang fungerar referat så att du, genom ditt referatstycke, tydligt markerar att det är någon annan än du som hävdar det skrivna. Källhänvisningarnas uppgift är att ge läsaren kunskap om källan, att upplysa om varifrån uppgifter och idéer hämtats. De ska ge den information som krävs för att källan ska kunna identifieras. Referatmarkörer I sin doktorsavhandling Organisationer berättar har Hanna Sofia Rehnberg studerat strategiskt berättande.
Merton model example


Lathund för källhänsvisning - Bessemerskolan

Här följer anvisningar kring hur du anger källan du använt för din text. Källhänvisning och källförteckning är två olika sätt att redovisa källor i samband med att de förekommer i texten respektive som en lista i slutet. Källhänvisningar är en hänvisning till en källa i den löpande texten. I Oxfordsystemet, som också kallas (fot-)notsystemet, består källhänvisningen normalt av en upphöjd siffra efter meningen (kallas not) och en fotnot längst ner på sidan i form av en siffra som följs av förklarande text eller en källhänvisning. Ett referat ska alltid ha en källhänvisning som placeras i slutet av referatet eller intill författarens namn i löpande text.


Ernst skorpor

Om referat- och citatteknik och att göra källhänvisningar

Abstract. Briefly summarise the  I båda fallen ska du visa vilken källa du har hämtat informationen ifrån genom att ge en källhänvisning (referens) i direkt anslutning till citatet eller  Filmer med handling, rörliga bilder och tydliga förklaringar gör att du minns bättre vad du just lärt dig. Har du lätt att lära?

Referera och citera - Örebro universitet

I varje nytt stycke ska du källhänvisa även om källan finns i stycket ovanför och du redan har gjort källhänvisning där.

1B. Hitta källhänvisningarna.