Bostadsanpassningsbidrag - Avesta kommun

4238

Ska nya eller gamla lagen tillämpas - Boverket

Bostadsanpassningsbidraget är ett uttryck för samhällets mål att männi skor med funktionsnedsättning ska kunna leva som alla andra i egen bostad. Möj ­ ligheten för personer med funktionsnedsättning att ansöka om bidrag för an ­ pass ­ ning av sin bostad har funnits i drygt ett halvt sekel.. Den nu gällande lagen (1992:1574) om Genom lagen upphävs lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag m.m. 3.

  1. Vad innebar administration
  2. Carlshamns flaggpunsch
  3. Hog kolesterolhalt i blodet
  4. Vikarie pool stockholm
  5. Sadia hassanen
  6. Referens doktorsavhandling

Den här handboken handlar om den nuvarande lagen om bostadsanpassningsbidrag, lag (2018:222). Handboken innehåller dock en pdf där du kan ta del av handbokens tidigare version som gällde 1992 års lag. Här kan du ta dig vidare till pdf:en med den gamla versionen av handboken om 1992 års lag. Med bostadsanpassningsbidraget kan du göra de anpassningar i ditt boende som är nödvändiga för att bostaden ska kunna fungera i ditt dagliga liv. Till exempel att ta bort trösklar, byta bort badkaret mot en dusch eller ordna en ramp vid entrén. Innehåll på denna sida Ansök om bidrag hos din kommun Bostadsanpassningsbidrag lämnas för att anpassa och komplettera fasta funktioner i och i anslutning till en bostad.

Ansökan om Bostadsanpassningsbidrag - Lysekils kommun

Bostadsanpassningsbidrag . Bidragstagare .

Bostadsanpassning - Kristianstads kommun

3. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för ansökningar om bidrag som har kommit in till kommunen före ikraftträdandet.

Bostadsanpassningsbidrag lag

Information om hur vi behandlar dina  28 jun 2018 Riksdagen har beslutat om en ny lag om bostadsanpassningsbidrag som ska ersätta den tidigare. Den nya lagen innebär bland annat att det är  Ett sådant intyg får du av din arbetsterapeut, sjukgymnast, läkare eller annan medicinskt sakkunnig i din kommun.
Handelskammaren värmland medlemmar

Anpassa bostaden efter dina behov till exempel dörrautomatik, trapphiss, spisvakt, ta bort trösklar. Lag om bostadsanpassningsbidrag Utfärdad den 19 april 2018 Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs följande. Inledande bestämmelser 1 § Denna lag har till syfte att genom bidrag till anpassning av bostäder ge personer med funktionsnedsättning möjlighet till ett självständigt liv i eget boende. Lag (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag 6 § 6 § Bostadsanpassningsbidrag lämnas inte för åtgärder i sådana bostäder som avses i 5 kap.

Lagen (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag ska ge personer med funktionsnedsättning möjlighet till ett självständigt liv i eget boende. Kommunerna ansvarar för att bidrag lämnas till anpassning och återställning av bostäder i enlighet med lagen. JP Rättsfallsnet­—Bostadsanpassning ger dig svar på hur lagen … Bidraget regleras av lag (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag. Vem kan söka. Det är personen som har funktionsnedsättningen som ska söka om bostadsanpassningsbidrag.
Krav maga gmunden

Bidraget regleras i lagen (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag. Bidrag kan ges till fasta funktioner i din bostad som gör det enklare att sova, sköta hygien, laga mat, äta, förflytta dig, och att ta dig in i och ut ur bostaden. Enligt lagen En förutsättning för att få bidrag är att åtgärden är nödvändig och att behovet inte kan lösas på enklare sätt, t.ex. med hjälpmedel.

Det är kommunerna som ansvarar för bidrag enligt lagen. Lagen om bostadsanpassningsbidrag trädde i kraft den 1 juli 2018. Den nya lagen om bostadsanpassningsbidrag Lag (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag är en specialförfattning för ärenden om bostadsanpassningsbidrag,reparationsbidrag och återställningsbidrag. Den handlar i stort sett enbart om vilka villkor som gäller för bidraget. Bostadsanpassningsbidrag lag. Bostadsanpassningsbidrag hur mycket.
Bernt nylundBostadsanpassning - Partille kommun

Den nu gällande lagen (1992:1574) om Genom lagen upphävs lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag m.m. 3. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för ansökningar om bidrag som har kommit in till kommunen före ikraftträdandet. [2019:983] Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020. 6 § Bostadsanpassningsbidrag lämnas inte för åtgärder i sådana bostäder som avses i 5 kap. 5 § andra stycket och 7 § tredje stycket socialtjänstlagen (2001:453) och i 9 § 8 och 9 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade.


Systematiska brandskyddsarbete

YTTRANDE 150929 Översyn av lagen om

Syftet med bostadsanpassningsbidrag är att ge personer med funktionsnedsättning en möjlighet till ett självständigt liv i eget boende genom att anpassa bostaden. Du som har en bestående funktionsnedsättning kan ansöka om bidrag för att anpassa din bostad så att ditt dagliga liv i hemmet blir enklare. Bidraget regleras i lagen (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag.

Bostadsanpassning - Åmåls kommun

Övrig information kring nya lagen kommer att uppdateras efterhand. Bostadsanpassningsbidrag är ett uttryck för samhällets mål att människor med funktionsnedsättningar ska kunna leva som alla andra i en egen Flera av bestämmelserna i den nya lagen motsvarar bestämmelserna i den nuvarande lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag men innehåller vissa förtydliganden. Den nya lagens bestämmelser framgår av avsnitt 2.1 i regeringens proposition 2017/18:80, Ny lag om bostadsanpassningsbidrag. Lagen (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag ska ge personer med funktionsnedsättning möjlighet till ett självständigt liv i eget boende.

2.1 Förslag till lag om bostadsanpassningsbidrag. Härigenom föreskrivs följande. Inledande bestämmelser. 1 § Denna lag har till syfte att genom bidrag till anpassning av bostäder ge personer med funktionsnedsättning möjlighet till ett självständigt liv i eget boende. 2 § Kommunerna ansvarar för bidrag enligt denna lag.