Offentlighet och sekretess - Kemikalieinspektionen

4506

Begära ut en handling - Malmö stad

Ring telefonnummer 1177 för sjukvårdsrådgivning dygnet runt. 1177 Vårdguiden är en tjänst från Sveriges regioner. Vi finns alltid med dig när du vill må bättre. Offentlighets- och sekretesslagen är en webbutbildning för dig som vill lära dig grunderna om regelverket som styr offentlig sektor – snabbt, smidigt och enkelt. Vill du också få koll på hur du ska tänka kring utlämning och sekretess i offentlig verksamhet? Webbutbildningen ger dig en grundlig och pedagogisk genomgång av offentlighetsprincipen och bestämmelserna om sekretess.

  1. Linköping fronter inloggning
  2. Ont på höger sida av ryggen när jag andas
  3. Oberoende distributör
  4. Forntida egypten samhällsklasser
  5. Teeth whitening stockholm
  6. Art clinic göteborg väntetid

Här framgår det att huvudregeln är att allmänna handlingar är offentliga, men att det också finns vissa undantag. Undantag från denna regel regleras i Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400, OSL). Offentlighetsprincipen främjar ett fritt meningsutbyte och ger Sveriges medborgare insyn i myndigheters verksamhet. Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), OSL, innehåller bestämmelser om myndigheters och vissa andra organs handläggning vid registrering, utlämnande och övrig hantering av allmänna handlingar. Lagen reglerar också tystnadsplikt i det allmännas verksamhet och förbud mot att lämna ut allmänna handlingar eller sekretess. Offentlighets- och sekretesslagen.

Ändring i offentlighets- och sekretesslagen med anledning av

• Skyndsamt. • Uppgifter som omfattas av sekretess. • Rätt att vara anonym.” • Ej sekretess för alltid eller för alla.

Sekretess inom hälso - Vårdgivare Skåne - Region Skåne

Se hela listan på karlstad.se Sekretess innebär förbud mot att röja en uppgift muntligen, genom överlämnande av en handling eller på annat sätt. Begreppet sekretess används inom offentlig verksamhet och regleras i offentlighets- och sekretesslagen. För den privata sektorn inom hälso- och sjukvård gäller begreppet tystnadsplikt som återfinns i Offentlighets- och sekretesslagen.

Offentlighets och sekretesslagen

14 nov 2019 Det rör sig då om uppgifter som omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen.
Sara jonasson kalmar

7 § OSL – sekretess vid behandling i strid med dataskyddsregleringen Offentlighets- och sekretesslagen anger vilka uppgifter i allmänna handlingar som kan omfattas av sekretess. Det innebär att den myndighet som har hand om handlingen, till exempel socialnämnden, avgör vilka uppgifter som är sekretessbelagda med stöd av lagen. Detta görs i samband med att någon begär att få ta del av uppgifterna. I offentlighets- och sekretesslagen (OSL) regleras hur myndigheter ska hantera allmänna handlingar och här finns också bestämmelser om sekretess. Uppgifter som är föremål för sekretess får inte lämnas ut.

Eftersom informationen i Pantbrevsregistret är sekretessbelagd (enligt Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 31 kap. 6-7 §) kan vi inte lämna ut den på telefon, utan skickar enbart informationen per post till den som har lagfart eller är tomträttsinnehavare. Offentlighets- och sekretesslagen I mitt tredje blogg-inlägg här på min blogg vill jag behandla offentlighets och sekretesslagen och hur jag i mitt arbete som ekonomiassistent kan komma att behöva ta hänsyn till detta. Undantag från denna regel regleras i Offentlighets- och sekretesslagen (2009: 400, OSL). Offentlighetsprincipen främjar ett fritt meningsutbyte och ger Sveriges   Lagen innehåller också bestämmelser om i vilka fall tystnadsplikt som följer av andra författningar än offentlighets- och sekretesslagen inskränker nämnda rätt. I   8 nov 2019 Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400, OSL) gäller för många personalgrupper i Sverige.
Motorbranschens bärgningstjänst i malmö ab

Undantag från denna regel regleras i Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400, OSL). Offentlighetsprincipen främjar ett fritt meningsutbyte och ger Sveriges medborgare insyn i myndigheters verksamhet. Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), OSL, innehåller bestämmelser om myndigheters och vissa andra organs handläggning vid registrering, utlämnande och övrig hantering av allmänna handlingar. Lagen reglerar också tystnadsplikt i det allmännas verksamhet och förbud mot att lämna ut allmänna handlingar eller sekretess. Offentlighets- och sekretesslagen. Hur fungerar en sekretessbestämmelse?

Syftet med sekretessen kan till exempel vara att skydda enskilda människors  För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år. Ur OSL. Offentlighets- och sekretesslagen gäller inte för privat bedriven  Titel: Offentlighets- och sekretesslagen – En kommentar. Anmärkning: 2 volymer. Vid köp av ett lösbladssystem tecknas samtidigt en STÅENDE ORDER på den  Övriga författningar: offentlighets- och sekretesslagen (OSL) som kompletteras m. förvaltningslagen (FL), arkivlagen m.fl. ” Till främjande av ett fritt meningsutbyte  För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år.
Jobb hoganas
Sekretessprövning av anbud – så gör du rätt från början och

Sekretessen är ett skydd för enskilda  Offentlighets- och sekretesslagen. Utbildningen ger dig en grundlig och pedagogisk genomgång av offentlighetsprincipen och bestämmelserna om sekretess. I offentlighets- och sekretesslagen finns bestämmelser om sekretess för prov. De nationella proven omfattas av den här sekretessen under den tid de  Sekretessen hos a-kassan regleras i Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) OSL. Sekretessen skyddar uppgifter om någons personliga förhållanden.


Ink2r digitalt

Offentlighet och allmänna handlingar FMI

2021-02-06 · Programmet har fokus på demokrati och görs som ett led i riksdagens firande av demokratins genombrott för hundra år sedan. Besöket genomförs i samarbete med landshövding Per Bill. Med anledning av den rådande pandemin kommer dialogen att ske genom digitala möten.

Offentlighetsprincipen - kortfattat om lagstiftningen

3 § offentlighets- och sekretesslagen (OSL). Kommunala bostadsaktiebolag och stiftelser omfattas därmed av handlingsoffentligheten. Vad är en allmän handling ? 14 jun 2019 eller ekonomiska förhållanden i offentlighets- och sekretesslagen.

Samtidigt upphörde den gamla sekretesslagen (1980:100) att gälla. Omarbetningen syftade till att göra En allmän handling är en handling som är inkommen till eller upprättad hos en myndighet och förvaras hos myndigheten. Allmänna handlingar kan vara offentliga och ska då, på begäran, lämnas ut. De kan också vara hemliga till följd av bestämmelser i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) och får då inte lämnas ut. Offentlighets- och sekretesslagen innehåller en rad sekretessregler som alltså anger i vilka situationer sekretess gäller.